PLAN DEĞİŞKLİĞİ İLANI

Çukur Mahallesinde imar PlanI değişikliği

Zonguldak İli Gökçebey İlçesi Çukur Mahallesinde imar planı değişikliğine konu alanda yer alan sanayi alanının bünyesinde, bitişiğinde yer alan parsellerdeki sanayi alanlarından farklı tesisler barındırması sebebiyle uygulama imar planında fonksiyon ayırım çizgisi ile söz konusu alanların birbirinden ayrılması ve mer’i imar planları hazırlanırken sanayi alanına ilişkin kadastro parsellerinin sehven eksik işlenmiş olması gerekçesiyle imar planı değişikliği 06/06/2023 Tarih ve 31 Nolu Meclis kararı ile 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı paftaları onaylanmıştır. Söz konusu Plan değişikliğine ait çalışmalar,belediyemiz web sitesinde, belediyemiz ilan panosunda, İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzde 1 ay süre ile (mesai bitimine kadar) askıya çıkarılmıştır.12/06/2023


SOSYAL AĞLARDA PAYLAŞ;

  • Copyright © 2018. Tüm Hakları Saklıdır